Blog

Winter Tales

Hello fellow Blogreaders!
After more than 2 years I’m back with new energy for taking fairy-tale-like photos in Winter. Even though there wasn’t much snow this year, the January nature did a great job anyway. The subject is a fusion of my Muse’s old dream about ‚photos in a ball gown’ and my liking for fairy-tale-like atmosphere. The whole stylisation (the dress + the wig) is from Atelier Kulisy. The model was mentioned before, reliable and always wonderful Magdalena Witczak, and the stage for our fairy tale was Wielkopolska National Park. I have an impression that I’ve started the outdoor season so early before – we took these pictures 8th of January in about 5 Celsius degrees, in a piercing cold wind. From a technical point of view it’s worth mentioning that all of the photos were made in a natural light, without a reflector, and the brilliant bokeh is down to my favourite lens Canon 50mm f1.2 L.

Hope you enjoy it.

Muza_basniowo__01

Muza_basniowo__02

Muza_basniowo__03

Muza_basniowo__04

Muza_basniowo__05

Muza_basniowo__06

And last but not least – a joyful backstage:

Muza_basniowo__07

Winter Tales

Witajcie Blogoczytacze!
po ponad 2 latach, wróciłem z nowymi siłami do baśniowych zdjęć zimą. Choć w tym roku śnieg nie dopisał to styczniowa przyroda i tak spisała się na piątkę. Temat to wypadkowa starego marzenia mojej Muzy ‚o zdjęciach w sukni balowej’ i mojego zamiłowania do baśniowych klimatów. Stylizację (sukienka + peruka) skompletowaliśmy w Atelier Kulisy. Pozowała wspomniana wcześniej, niezawodna i zawsze cudowna Magdalena Witczak a sceną dla naszego przedstawienia stał się Wielkopolski Park Narodowy. Mam wrażenie, że to mój najwcześniej rozpoczęty sezon plenerowy, zdjęcia pomimo zimna wykonaliśmy 8 stycznia w temperaturze ok 5 stopni Celsjusza i przenikliwie zimnym wietrze. Ze strony technicznej warto wspomnieć, że wszystkie klatki zostały zrobione przy świetle zastanym, bez udziału blendy a genialny bokeh jest zasługą mojego ulubionego obiektywu Canon 50mm f1.2 L.
Zapraszam.

Muza_basniowo__01

Read More