Senne Panny

O projekcie

Osobisty projekt realizowany na przełomie września i października 2012 roku. Doczekał się publikacji w prestiżowym miesięczniku ‚Foto’ oraz dwóch wystaw. Prace pomogły zebrać pieniądze na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej Nibylandia z poznańskiego Świerczewa podczas aukcji charytatywnej ‚Oddaj Sztukę w Dobre Ręce’.

Wystawy:
12.04-20.05.2013 Wernisaż i wystawa Strefa Kultywator
06.04.2013 V Edycja imprezy modowej Mała Czarna

Publikacje prasowe:
Foto – nr 01/2013

Historia

Kliknij na zdjęcie aby otworzyć galerię.

Sleeping Maids

About

Personal project made between September and October 2012. It’s been published in a prestigious ‚Foto’ magazine, and shown at two exhibitions. The photos helped gain money for sociotherapeutic community centre Nibylandia from Świerczewo in Poznań during a non-profit auction ‚Oddaj Sztukę w Dobre Ręce’.

Exhibitions:
12.04-20.05.2013 Opening and exhibition Strefa Kultywator
06.04.2013 Vth Edition of a fashion event Mała Czarna

Press publications:
Foto – no 01/2013

Story Behind

Click on the picture to open the gallery.